Välkommen

Kyrkebo Lantbruk & Entreprenad

Ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1982. Har blomstrat sedan dess i såväl lantbruk som entreprenaddelen. Vi arbetar främst i Götene och Skara.

Företag, andra entreprenörer och lantbrukare

Vi har alltid fått hör bra saker om oss själva från våra kunder. Vi är anslutna till Svenskt sigill och LRF miljö husesyn och arbetar kontinuerlig för att ytterligare förbättra vår miljöpolicy.

Exempel på arbeten vi utför

 • Husgrunder
 • Grundisolering
 • VA-arbeten
 • Trekammarbrunnar
 • Dränering
 • Planering
 • Snöröjning
 • Skogsvägar
 • Dikesrensning
 • Kabelarbeten
 • Infiltration
 • Spannmålsprodukter
 • Maskinuthyrning